Anna Mędrzejewska

Presidente dell”Istituto di Analisi di Gruppo Rasztów di Varsavia

President of Warsaw Institute of Group Analysis “Rasztów”

Przewodnicząca Instytutu Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie

Tutte le pubblicazioni dell'autore su Funzione Gamma / All publications of the author on Funzione Gamma

Presentation

di | Pubblicato in N.42 - Trauma and Group. Working with homogeneity and differences

Professor Marinelli provided an exhaustive introduction to the subject matter of this edition, therefore I would like to take this opportunity to add my personal experience and thoughts related to the Conference of the Institute of Group Analysis “Rasztów”, as … Continua a leggere

Wprowadzenie

di | Pubblicato in N.42 - Trauma i grupa. Praca w grupach z jednorodnością i różnicami

Profesor Marinelli w wyczerpujący sposób wprowadziła Państwa w tematykę niniejszego wydania więc ja pozwolę sobie podzielić się osobistym doświadczeniem i przemyśleniami w związku z Konferencją Instytutu Analizy Grupowej Rasztów jak i pomysłem stworzenia niniejszego wydania w czasopiśmie internetowym Funzione Gamma. … Continua a leggere

Presentazione

di | Pubblicato in N.42 - Trauma e Gruppo. Lavorare in gruppo con le omogeneità e le differenze | Contrassegnato ,

La presentazione della Professoressa Stefania Marinelli introduce in modo essenziale il contenuto dell’edizione perciò vorrei aggiungere solo qualche pensiero a partire dalla mia esperienza personale legata alla Conferenza dell’Istituto di Analisi di Gruppo Rasztów di Varsavia e all’idea di fare … Continua a leggere