Maciej Zbyszewski

Gruppo AnalistaIGA Istituto di Gruppo Analisi di Rastów, Varsavia.

Institute of Group Analysis “Rasztów”; Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

IGA Rasztów, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Email: maciekzbyszewski@yahoo.com

Tutte le pubblicazioni dell'autore su Funzione Gamma / All publications of the author on Funzione Gamma

Dialectic of War Trauma

di | Pubblicato in N.42 - Trauma and Group. Working with homogeneity and differences | Contrassegnato , , ,

Abstract The paper refers to the theoretical and clinical analysis of work with homogeneous groups on the example of war veterans group therapy. In particular, the specificity of psychological content developed by veterans referring to traumatic experiences related to the … Continua a leggere

Dialektyka Traumy Wojennej

di | Pubblicato in N.42 - Trauma i grupa. Praca w grupach z jednorodnością i różnicami | Contrassegnato , , ,

Streszczenie Referat odnosi się do teoretycznej i klinicznej analizy pracy z grupami jednorodnymi na przykładzie pracy z grupą weteranów wojennych. W szczególności eksploruje specyfikę treści psychicznych opracowanych przez weteranów w odniesieniu do doświadczeń traumatycznych  związanych z wyjątkowością i niezwykłością wojny. … Continua a leggere

Dialettica del trauma di guerra

di | Pubblicato in N.42 - Trauma e Gruppo. Lavorare in gruppo con le omogeneità e le differenze | Contrassegnato , , ,

Abstract Sono analizzati i versanti clinici e teorici dei fattori del setting di gruppo omogeneo mediante l’esemplificazione tanto suggestiva quanto puntuale del lavoro clinico di gruppo con i veterani di guerra. E’ esplorata in particolare la specificità dei contenuti psichici … Continua a leggere