N.42 – Trauma i grupa. Praca w grupach z jednorodnością i różnicami

N.42 - Trauma i grupa. Praca w grupach z jednorodnością i różnicami

Opublikowano w 2018 roku przez Anna Medrzejewska, Stefania Marinelli, Walter Iacobelli. Obraz na okładce jest z Edward Matthew Hale “Skała syren” 1894

Wprowadzenie

di

Razem czy osobno? Grupy homogenne czy heterogenne w kontekście przeciwprzeniesienia. Komentarz do referatu Macieja Zbyszewskiego “Dialektyka traumy wojennej”

di

Komentarz do referatu p. S. Marinelli “Pole terapeutycznej i analitycznej grupy pacjentek z anoreksją”

di